Bản vẽ sản phẩm Wanshsin

March 1, 2021

Hộp số hành tinh:

WPLR120020P2 (10x2) .pdf

 

Hộp số trung bình:

GV32-1500W-10S.pdf

GV40-2200W-15S.pdf