WANSHSIN tại 2023 Smart Factory + Automation World Expo ở Seoul

March 16, 2023

tin tức mới nhất của công ty về WANSHSIN tại 2023 Smart Factory + Automation World Expo ở Seoul

THỜI GIAN 2023.3.8-10

 

Là một điểm nổi bật của triển lãm này tại SFAW, Wanshsin Seiko đã mang đến ba bộ giảm tốc độ chính xác tự phát triển mới cho khách hàng nước ngoài - bộ giảm tốc hành tinh sê-ri WSP có độ cứng cao, bộ giảm tốc trục vít đôi, bộ giảm tốc RV.Đây cũng là lần ra mắt của ba sản phẩm mới này trong các cuộc triển lãm ở nước ngoài.